Faktiskt.se har upphört

Faktiskt.se startades med ambitionen att med ett branschöverskridande samarbete motverka desinformation och höja medvetenheten om källkritik under valrörelsen 2018. Vid årsskiftet 2018-2019 lade vi som planerat ned sajten, men granskningarna finns kvar. För att ta del av de artiklar som publicerades i Faktiskt-samarbetet hänvisar vi till våra respektive sajter.

Tack för alla tips och engagerade kommentarer kring faktakollarna under året!

  • Martin Jönsson, Dagens Nyheter
  • Fredric Karén, Svenska Dagbladet
  • Olle Zachrison, Sveriges Radio Ekot
  • Kristian Lindquist, Sveriges Television